14 سال اعتبار ما، به واسطه اعتماد شما

روز: 20 اسفند 1401

نرخ بیکاری کانادا؛ 2023-03-11

نرخ بیکاری درصدی از کل نیروی کار که در ماه گذشته بیکار بوده و فعالانه به دنبال کار بوده‌اند را اندازه‌گیری می‌کند. گزارش رقم بالاتر

تغییرات استخدامی کانادا؛ 2023-03-11

Employment Change شاخصی است که تغییرات در تعداد افراد شاغل را اندازه‌گیری می‌کند چرا که ایجاد شغل یکی از شاخص‌های مهم هزینه‌های مصرف کننده است.

تولید ناخالص داخلی بریتانیا؛ 2023-03-11

تولید ناخالص داخلی (GDP) تغییرات سالانه در ارزش تعدیل شده تورم همه کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص گسترده‌ترین

نرخ بهره استرالیا؛ 2023-03-11

بر اساس این شاخص، اعضای هیئت مدیره رزرو بانک استرالیا (RBA) در مورد میزان نرخ بهره بحث و گفتگو می‌کنند و به توافق می‌رسند. معامله‌گران