تحلیل تکنیکال یورو به پوند

تحلیل تکنیکال EURGBP تایم 2 ساعت: 2023-01-18

در تکمیل تحلیل قبل برروی استراتژی هارمونیک میتوان در واکنش مثبت برروی حمایت استاتیکی 2

تحلیل تکنیکال EURGBP تایم 15 دقیقه: 2023-01-18

پس از اینکه تارگت فوق در تحلیل قبلی زده شد اکنون میتوان با دایورجنس مثبت در کف انتظار 3

تحلیل تکنیکال یورو به پوند در تایم ۴۵ دقیقه؛ 17-01-2023

در تحلیل قبلی در برخورد با یک prz قیمتی الگوهای هارمونیک و شکست خط روند اول انتظار کاهش تا

برای ترید آماده اید؟