تحلیل بازار

تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD در تایم 1 ساعته: 29/05/2023

در نمودار یک ساعته GBP/USD، این جفت ارز از سطح 1.2475 کاهش عمده ای را آغاز کرد و پوند انگلیس در

تحلیل تکنیکال جفت ارز USDCAD در تایم 4 ساعت: 25/ 05/ 2023

با نگاهی به نمودار تحلیل تکنیکال 4 ساعته، درخواهید یافت که جفت ارز USDCAD در بالای سطح 1.3500،

تحلیل تکنیکال GBPUSD در تایم 1 ساعت: 15/05/2023

همان‌گونه که در نمودار تحلیل تکنیکال جفت ارز GBPUSD مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد سناریوی

تحلیل تکنیکال جفت ارز EURUSD در تایم 1 ساعت: 10/05/2023

بر اساس نمودار تحلیل تکنیکال، جفت ارز EURUSD در حال حاضر در یک کانال صعودی قرار دارد. در

تحلیل تکنیکال جفت ارز USDCHF در تایم 4 ساعت: 04/05/2023

با توجه به تصویر ، در تحلیل تکنیکال جفت ارز USDCHF یک الگوی پروانه صعودی مشاهده می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلا در تایم 4 ساعت: 03/05/2023

با توجه به تشکیل الگوی پروانه نزولی در تایم 4 ساعته در تحلیل تکنیکال نمودار طلا، انتظار

تحلیل تکنیکال جفت ارز EURUSD در تایم 1 ساعت: 03/05/2023

آنچه که در تحلیل تکنیکال جفت ارز EURUSD مشاهده می‌شود، این جفت ارز در یک کانال نزولی قرار

تحلیل تکنیکال جفت ارز AUDUSD در تایم 4 ساعته: 02/05/2023

با توجه به حرکات قیمتی جفت ارز AUDUSD و در حالی‌که این جفت ارز با تشکیل الگوی پروانه نزولی

الگو نزولی پروانه در جفت ارز USDCHF، تایم 4 ساعته: 01/05/2023

در تحلیل تکنیکال جفت ارز USDCHF همان‌گونه که در تصویر مشاهده می‌شود با توجه به تشکل الگو

تحلیل تکنیکال DowJones؛ 27/04/2023

در تحلیل تکنیکال شاخص سهام DowJones و با توجه به تشکل الگو پروانه نزولی در چارت روزانه،

برای ترید آماده اید؟