بولتن شماره 34 – تنش در سازمان تجارت جهانی

بولتن 34 دلتا کالج

سخن سردبیر

سازمان تجارت جهانی، نهادی است که در کنار چندین وظیفه دیگر، مسئولیت کاهش درگیری‌های اقتصادی را نیز برعهده دارد. اینکه تنش‌های جهانی اخیر چه چالش‌هایی برای این سازمان به همراه دارد، سوال برانگیز است. هرچند که نحوه تبدیل چالش‌ها و تصمیمات تجارت جهانی به فرصت‌های معاملاتی، پرسش بزرگ‌تری ایجاد می‌کند. از این رو در بولتن شماره 34 دلتا کالج، به بررسی سازمان تجارت جهانی و فرصت‌های معاملاتی که از این طریق ایجاد می‌شوند، می‌پردازیم.

در ادامه‌، شاخص‌ها و رویدادهای حائز اهمیت هفته پیش‌رو در انتظار شماست. آخرین قسمت از سبک عرضه و تقاضا را پیش خواهیم برد و تحلیل‌های تکنیکال و سایر مطالب آموزشی نیز در جای خود برقرارند. همچون همیشه جدول مسابقات بهانه‌ای است تا به مخاطبان خود، بونس‌های معاملاتی پرداخت کنیم.

مقالات آموزشی که در این شماره از بولتن می‌خوانید