شاخص هزینه اشتغال چیست؟ (Employment Cost Index)

شاخص هزینه اشتغال (ECI)

فهرست مطالب

شاخص هزینه اشتغال (ECI) که به‌عنوان شاخص بهای اشتغال نیز شناخته می‌شود، یک شاخص اقتصادی است که میانگین تغییرات در هزینه‌های استخدام را در بخش‌های مختلف اقتصادی، در یک بازه مشخص، اندازه‌گیری می‌کند.

اگر قصد دارید بیشتر با این شاخص اقتصادی آشنا شوید و درباره نحوه محاسبه، عوامل تاثیرگذار بر آن و ارتباطش با تورم و سیاست‌های پولی بدانید، با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

شاخص هزینه اشتغال (ECI) چیست؟

شاخص هزینه اشتغال (Employment Cost Index) که به اختصار ECI نامیده می‌شود، گزارشی از وزارت کار است که جهت اندازه‌گیری رشد حقوق نیروی کار در سه ماهه موردنظر نسبت به فصل قبل، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص براساس نظرسنجی از کارفرمایان در ماه پایانی هر فصل محاسبه می‌شود.

برخی از کشورهایی که ECI را منتشر می‌کنند عبارت‌اند از:

 • ایالات متحده آمریکا
 • کانادا
 • مکزیک
 • ژاپن
 • کره جنوبی
 • استرالیا
 • نیوزلند
 • اتحادیه اروپا
 • بریتانیا
 • آلمان
 • فرانسه
 • ایتالیا
 • و…

شاخص ECI یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم است که تاثیر زیادی بر بازارهای مالی مختلف، به‌خصوص فارکس، دارد. اگر معامله‌گر بازار فارکس هستید، ECI را به‌عنوان یکی از شاخص‌های فارکس در تحلیل‌های فاندامنتالی خود مدنظر داشته باشید.
جهت آشنایی با سایر شاخص‌های اقتصادی فارکس، کلیک کنید.

مؤلفه‌های شاخص هزینه اشتغال چیست؟

شاخص بهای اشتغال شامل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با استخدام و حفظ کارکنان است. مؤلفه‌های اصلی ECI عبارت‌اند از:

 1. دستمزد
 2. مزايا
 3. مالیات
 4. سایر هزینه‌ها

ECI به تفکیک بخش خصوصی و دولتی دسته‌های شغلی و صنایع مختلف منتشر می‌شود. تعریف دقیق شاخص هزین اشتغال ممکن است در کشورهای مختلف، متفاوت باشد؛ برای مثال در برخی از کشورها ECI شامل مالیات‌های مرتبط با اشتغال نمی‌شود.

نحوه محاسبه شاخص هزینه‌های اشتغال

این شاخص بر اساس نظرسنجی از کارفرمایان در بخش‌های مختلف اقتصادی محاسبه می‌شود. مراحل محاسبه ECI به شرح زیر است:

نمونه‌گیریوزارت کار از نمونه‌ای تصادفی از کارفرمایان در بخش‌های مختلف اقتصادی ایالات متحده نظرسنجی می‌کند. این نمونه شامل حدود 150,000 کارگاه است.
جمع‌آوری داده‌هاوزارت کار از کارفرمایان درمورد هزینه‌های استخدام برای تمام کارکنان خود اعم از تمام وقت و پاره وقت سؤال می‌کند؛ این اطلاعات شامل دستمزد، مزایا و پاداش‌ها است.
محاسبه شاخصاز داده‌های جمع‌آوری شده جهت محاسبه شاخص‌های جداگانه برای دسته‌های مختلف شغلی و صنایع استفاده می‌شود.
انتشار شاخصوزارت کار شاخص ECI را به‌طور فصلی منتشر می‌کند.

عوامل تأثیرگذار بر شاخص هزینه اشتغال

شاخص بهای اشتغال تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. برخی از مهم‌ترین این عوامل عبارت‌اند از:

 • تقاضا برای نیروی کار: افزایش تقاضا برای نیروی کار، رقابت برای جذب و حفظ کارکنان را افزایش می‌دهد. این امر می‌تواند منجر به افزایش دستمزدها و مزایا شود.
 • تورم: افزایش تورم، ارزش پول را کاهش می‌دهد. برای حفظ قدرت خرید کارکنان، دستمزدها باید افزایش یابد.
 • نرخ بیکاری: کاهش نرخ بیکاری می‌تواند منجر به افزایش دستمزدها و مزایا شود.
 • سیاست‌های دولتی: افزایش حداقل دستمزد می‌تواند هزینه‌های استخدام را برای کارفرمایان افزایش دهد. برنامه‌های حمایتی دولت، مانند بیمه بیکاری، می‌تواند هزینه‌های استخدام را برای کارفرمایان کاهش دهد.
 • شرایط اقتصادی: رشد اقتصادی می‌تواند تقاضا برای نیروی کار را افزایش دهد؛ در مقابل رکود اقتصادی می‌تواند تقاضا برای نیروی کار را کاهش دهد.
 • انتظارات تورمی: انتظارات تورمی بالا می‌تواند منجر به افزایش دستمزدها شود، زیرا کارکنان خواهان جبران کاهش قدرت خرید خود هستند.

علاوه‌بر این عوامل، عوامل دیگری مانند عوامل جمعیتی، سطح تحصیلات و سندیکاها نیز می‌توانند بر شاخص هزینه اشتغال تأثیر بگذارند. تأثیر هر یک از این عوامل بر ECI می‌تواند در طول زمان تغییر کند؛ برای مثال در شرایطی که تقاضا برای نیروی کار بالا است، ممکن است تورم تأثیر کمتری بر ECI داشته باشد.

تغییرات شاخص هزینه اشتغال و تأثیر آن بر بازارها

تغییرات شاخص هزینه‌های اشتغال می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای مختلف داشته باشد. برخی از مهم‌ترین این تأثیرات عبارت‌اند از:

 • بازار کار: افزایش ECI می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای نیروی کار و گرم شدن بازار کار باشد؛ این امر می‌تواند منجر به افزایش دستمزدها و کاهش نرخ بیکاری شود.
 • بازار سهام: افزایش ECI می‌تواند باعث افزایش تورم شود.
 • بازار اوراق قرضه: افزایش ECI می‎‌تواند باعث افزایش نرخ بهره توسط بانک‎‌های مرکزی شود. افزایش نرخ بهره برای بازار اوراق قرضه تأثیرات منفی در پی دارد.
 • ارز: افزایش ECI می‌تواند باعث تقویت ارز شود، زیرا نشان‌دهنده قوی‌تر بودن اقتصاد است.

به‌طورکلی شاخص هزینه اشتغال یک شاخص مهم اقتصادی است که می‌تواند بر طیف وسیعی از بازارها از جمله بازار کار، بازار سهام، بازار اوراق قرضه، فارکس و سایر بازارها تأثیر بگذارد.

تأثیر تغییرات ECI بر بازارها به عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولتی و انتظارات تورمی بستگی دارد؛ برای مثال در شرایطی که تقاضا برای نیروی کار بالا است، ممکن است افزایش ECI تأثیر کمتری بر تورم داشته باشد.

رابطه شاخص ECI و سیاست‌های پولی

شاخص هزینه‌های اشتغال و سیاست‌های پولی دو عامل مرتبط با یکدیگر هستند. تغییرات در ECI می‌تواند بر سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد و عکس این موضوع نیز صادق است.

رابطه بین شاخص بهای اشتغال و سیاست‌های پولی به دو صورت اتفاق می‌افتد:

 • تأثیر ECI بر سیاست‌های پولی: افزایش ECI می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تورم باشد. بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهند؛ افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای نیروی کار و کاهش ECI شود.
 • تأثیر سیاست‌های پولی بر شاخص هزینه اشتغال: افزایش نرخ بهره می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات شود؛ کاهش تقاضا می‌تواند منجر به افت تقاضا برای نیروی کار و کاهش ECI شود.

باید گفت که رابطه بین EC و سیاست‌های پولی پیچیده است و به عوامل مختلفی مانند شرایط اقتصادی، انتظارات تورمی و سیاست‌های دولت بستگی دارد. در برخی موارد ممکن است شاخص ECI و سیاست‌های پولی در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند.

رابطه شاخص بهای اشتغال با تورم

شاخص هزینه‌های اشتغال و تورم، دو شاخص اقتصادی مرتبط با یکدیگر هستند. تغییرات در ECI می‌تواند بر تورم تأثیرگذار باشد؛ در حالی که عکس این موضوع نیز صدق می‌کند. رابطه بین ECI و تورم به شرح زیر است:

 • تأثیر ECI بر تورم: افزایش ECI می‌تواند نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های تولید باشد. افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات و افزایش تورم شود.
 • تأثیر تورم بر شاخص ECI: افزایش تورم می‌تواند باعث کاهش قدرت خرید کارکنان شود. برای حفظ قدرت خرید، نیروی کار تقاضای افزایش دستمزد می‌دهد. افزایش دستمزد می‌تواند منجر به افزایش ECI شود.

جمع‌بندی

شاخص هزینه اشتغال یا Employment Cost Index شامل دستمزد مزایا و سایر هزینه‌های مرتبط با استخدام است.

شاخص ECI یک شاخص مهم برای بانک‌های مرکزی و سیاست‌گذاران اقتصادی است. تغییرات در ECI می‌تواند بر تورم، سیاست‌های پولی و بازار کار تأثیر بگذارد.

شاخص هزینه اشتغال توسط دفتر آمار یا بانک مرکزی هر کشور و به تفکیک بخش خصوصی و دولتی دسته‌های شغلی و صنایع مختلف منتشر می‌شود. شاخص ECI می‌تواند برای مقایسه هزینه‌های استخدام در طول زمان و بین کشورهای مختلف استفاده شود.

توجه داشته باشید که شاخص بهای اشتغال یک شاخص پیشرو برای تورم است. این شاخص همچنین می‌تواند برای پیش‌بینی سیاست‌های پولی آینده استفاده شود.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

دنیای سرمایه‌گذاری شامل طیف گسترده‌ای از استراتژی‌ها و تکنیک‌هاست که با هدف افزایش ثروت و بهبود معاملات...

ترید یا سرمایه گذاری چالشی ترین موضوعی است که قبل از ورود به بازار باید برای خود...

پیوت پوینت درتعیین مناسب‌ترین نقطه ورود به بازار فارکس به شما کمک می کند. اگر شما نیز...

سطوح و خطوط حمایت و مقاومت در فارکس که با نام لاتین Support and resistance شناخته می...

ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی غیرمتمرکز است که برپایه فناوری بلاک چین بنا نهاده شده است. همانطور...

مقاله ای که درباره فورک (Fork) رمز ارزها پیش روی شماست، میتواند راهکاری برای افزایش سرمایه کیف...